Premium-Werkzeuge zur Brandbekämpfung.

Pulverfeuerlöscher

Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, možno ho použiť priemysle, poľnohospodárstve , obchode, lekárskych ordináciách , skladoch a podobne.

8Artikel 18